Žičani (klamani) uvez je metoda uvezivanja pri kojoj se umjesto ljepila ili konca koristi žica koja spaja arke papira u knjižni blok sa mogućnošću uveza kroz ili postrance hrbta. Ova vrsta uveza spada u jednostavnije vrste uveza i koristi se pri izradi  publikacija sa manjim opsegom stranica kao što su brošure, magazini, tiskanice i upute. U ponudi imamo više različitih strojeva za žičani uvez ovisno o zahtjevima izvedbe proizvoda.