Štancanje je doradni proces grafičke tehnologije koji pomoću specijalnih alata određenom silom pritiska izrađuje različite oblike koje nije moguće proizvesti na brzorezaču, krugorezaču ili trorezaču. Korist se pri izradi raznovrsnih grafičkih proizvoda (uglavnom ambalaže) jednostavnijih i zahtjevnijih oblika. Prilikom dugogodišnjeg rada uspjeli smo oformiti vlastitu “štancoteku” sa preko 7000 alata. U ponudi imamo 11 zaklopnih štanci od najmanje formata B4 (250 x 353 mm) do najveće A0 (841 x 1189 mm), roto štancu formata 3000 × 1300 mm i dvije mosne štance B5 (176 x 250 mm) i B2 (500 x 707 mm).