Kaširanje je proces grafičke dorade koji omogućava spajanje više materijala u kompaktnu cjelinu sa svrhom povećavanja čvrstoće i debljine konačnog proizvoda. To je proces koji obavljamo ručno ili strojno uz mogućnost mokrog ili suhog kaširanja ovisno o zahtjevima izvedbe samoga proizvoda. Svoju primjenu nalazi kod izrade pubilkacija trajnije vrijednosti kao što su ukrasna ambalaža i korice za tvrdi uvez. U našoj ponudi osim ručnog kaširanja imamo mogućnost strojog kaširanja do formata B0 (1000 x 1414 mm).