Pripremu izrađujemo u licenciranim softwarima za obradu teksta i slike na MAC i PC platformama. Naša ponuda obuhvaća vektorizaciju, obradu slike, izradu nacrta za ambalažu, grafiči prijelom te ostalu tehniču podršku u realizaciji grafičkih projekata. Dobro poznavanje gotovo svih tehnika tiska kao i tehnoloških operacija dorade daje nam mogućnost da realiziramo sve oblike grafičke pripreme ovisno o vašem proizvodu.