Offset tisak glavna je tehnika plošnog tiska. Odlike su visoka kvaliteta reprodukcije te financijska isplativost prilikom izrade većih naklada. Offset tisak pogodan je za izradu raznih publikacija kao što su plakati, prospekti, brošure, memorandumi, letci i ostale tiskanice. Prilikom izrade tiskovne forme koristimo CTP (Computer to plate) tehnologiju koja ubrzava sami proces izrade, a finalan proizvod kvalitetniji je i istovijetniji orginalu. Naša ponuda obuhvaća tisak iz arka do formata B0 (1000 x 1414 mm).