Prema Zakonu o računovodstvu ((Narodne novine br. 78/15.), isti je izmijenjen i dopunjen Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Narodne novine br. 134/15.)) koji je stupio na snagu od 1. siječnja 2016. poduzetnik je dužan odrediti odgovornu osobu za kontrolu vjerodostojnosti isprava. To se određuje internim aktom poduzetnika (odluka, pravilnik i sl.). Imenovana osoba (likvidator) prije unosa podataka iz knjigovodstvene isprave u poslovne knjige treba provjeriti ispravnost i potpunost knjigovodstvene isprave te istu potpisati odnosno odobriti na način iz kojeg se može jednoznačno utvrditi njezin identitet.

stambilji_datumari_likvidirano

ŠTAMBILJ LIKVIDIRANO
/ Veličina otiska 37 x 6 mm
/ Boja otiska: crna
/ Cijena: 110,00 kn + pdv

stambilji_datumari_likvidirano

ŠTAMBILJ / DATUMAR LIKVIDIRANO
/ Datum, mjesec i godina numerički
/ Visina brojki 3 mm
/ Maksimalna veličina otiska 41 x 24 mm
/ Boja otiska: crno / crvena
/ Cijena: 170,00 kn + pdv