Tampon tisak jedan je od predstavnika dubokog tiska. Otisak se ostvaruje prijenosom bojila sa tiskovne forme (klišea) pomoću silikonskog tampona. Zahvaljujući građi silikonskog tampona otisak je moguće generirati na zakrivljenim površinama i razovrsnim materijalima (plastika, drvo, metal, guma i dr.). Tampon tisak najčešće koristimo za otiskivanje olovaka, upaljača, rokovnika, šalica, privjesaka i ostalih promotivnih artikala.