Reljefni tisak, često poznat i kao blindruck spada u tehniku visokog tiska. Kao i foliotisak često se koristi za oplemenjivanje proizvoda, no svoju je primjenu pronašao i u tisku Braillove abecede na proizvodima za slijepe. S ponosom naglašavamo da smo razvili vlastitu tehniku izrade tiskovne forme što je za rezultat dalo povećanje detalja i naglašenost reljefa, a otisak možemo generirati na materijalima različite debljine. U ponudi imamo mogućnost tiska do formata A0 (841 x 1189 mm) sa maksimalnom pokrivenosti tiska u jednom prolazu do 300 x 270 mm