Krugorezač je doradni rezači stroj sa kružnim noževima čija je glavna karakteristika velika preciznost reza. Koristimo ga za krojenje araka ljepenke i kartona te pri izradi transportnih kutija kao jednu od operacija gdje umetanjem posebnih alata istovremeno savijamo i režemo karton na željenu dimenziju. U ponudi imamo krugorezač maksimalne širine reza do 1300 mm.